Випуск 70
  • Реєстрація

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Артем КИЧА 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Проаналізована територіальна специфіка природно-ресурсного потенціалу Рівненської області. Розкрита роль природо-ресурсного потенціалу, як чинника промислового комплексоутворення. Визначені проблеми та пріоритетні напрямки використання природних ресурсів.

Ключові слова:

природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, корисні копалини, промислове комплексоутворення

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.256-265

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Kycha, A. (2014). Natural resource potential as a factor of industrial complex formation in Rivne region. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 256-265 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.256-265.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24