Випуск 70
  • Реєстрація

ВПЛИВ ПРИРОДНОГО ФАКТОРУ НА БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тетяна СЕРГА 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Будівельно-індустріальний комплекс є важливою складовою частиною господарства країни. Суспільно-географічне дослідження факторів впливу на будівельно-індустріальний комплекс є актуальним питанням в сучасній географічній науці.  Вивчення природних факторів дасть змогу зробити роботу БІК більш ефективною, раціональною, економічно вигідною та безпечною. 

Ключові слова:

будівельно-індустріальний комплекс, будівництво, природні ресурси, природні умови

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.265-271

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Serha, T. (2014). Influence of natural factors on construction-industrial complex of Kyiv region. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 265-271 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.265-271.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24