Випуск 70
  • Реєстрація

АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ольга ПЕТРИШИНА 

Інститут географії НАН України

Анотація:

Досліджено структуру викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, забруднення земельних, лісових та водних ресурсів, споживання води. Визначено основні проблеми, що стосуються використання об’єктів водного фонду, проблем сільськогосподарського землекористування та лісокористування в області. Побудовано низку карт з викидами забруднюючих речовин по території, а також по структурі сільськогосподарських земель, лісовкритих площ. 

Ключові слова: 

антропогенне забруднення, Чернігівська область, викиди шкідливих речовин, забруднені землі, стаціонарні та пересувні джерела забруднення

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.277-290

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Petryshyna, O. (2014). Analysis of territorial-sectoral structure of anthropogenic pollution environment in Chernihiv region. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 277-290 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.277-290.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24