Випуск 70
  • Реєстрація

ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ 

Олена ЧЕРКАСЬКА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

У статті розкрито сучасні підходи до дослідження природно-техногенної безпеки та основні методи її аналізу. Висвітлено традиційні вітчизняні підходи, що передбачають використання статистичних методів для оцінки наслідків надзвичайних ситуацій та ризиків їх виникнення. Розкрито категорію чутливості території до виникнення небезпечних ситуацій, її складові елементи та напрями аналізу. 

Ключові слова:

безпека, ризик, метод, наслідки, збитки, чутливість

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.291-296

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Cherkaska, O. (2014). Approaches and methods of the natural disasters and technological accidents investigations. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 291-296 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.291-296.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24