Випуск 70
  • Реєстрація

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Валентина ОБОДОВСЬКА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна 

Анотація:

Проаналізовано особливості та нюанси проведення і реалізації регіональної політики України та Польщі. Досліджено особливості регіонального розвитку та виявлено основні спільні та відмінні риси регіональної політики двох держав. 

Ключові слова:

регіональна політика, соціально-економічний розвиток, Україна, Польща

Мова:

українська


DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.306-314

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Obodovska, V. (2014). The regional policy of Ukraine and Poland: nowadays character and prospects of development. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 70, 306-314 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2014.70.306-314.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24