Випуск 69
  • Реєстрація

Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya. Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/2413-7154/2014.69


Лавриненко С.  СУЧАСНЕ ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ


Голубчиков Ю. Н. ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАНДШАФТОТЕРАПИИ


Кононенко О.Ю., Бевза М.С.  СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ОБЛАСТІ 


Дмитрієва К.Є. НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА


Алісова О. І.  ТРАНСКОРДОННИЙ РЕГІОН ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Тарнавська З. М. МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Барановський М.О.  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКИХ ДЕПРЕСИВНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ


Шпарага Т.І., Циганок М. Л. СФЕРА ПОСЛУГ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ МІСЦЬ


Слука Н.А., Пилька М.Э.  ГЛОБАЛЬНОСТЬ ГОРОДОВ США С ПОЗИЦИЙ КОРПОРАТИВНОГО ПОДХОДА


Барило І.М., Погребський Т.Г., Телебєнєва Є.Ю. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Мостова І.О. МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ УРБАНІЗАЦІЇ


Родькин А. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЁГКОГО МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


 Зеленчук В. Р. РИНОК ПРАЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Смирнов І.Г. ГЕОМАРКЕТИНГОВИЙ МІКС СТАЛОГО ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СИНЕВІР»


Дорошенко В., Ущаповська А. ЧИННИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РІВНЯ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ


 Сімонова А. Ю. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ФАКТОР БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТА КИЄВА


Кобилін П.О. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ


Матвієнко В.М., Єрьоменко В.Л. ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАГРОЗИ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ


 Трусій О.М., Кислицька І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


Машко А.О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Сайчук В. С. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ  ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ


 Ключко Л. В., Ісмаілова А. Г. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ЯК ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ М. ХАРКОВА


Чернова Г. В. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Іщук С. І., Казмірчук М. І. ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ


Паренюк В., Капустюк Г., Запотоцький  С.  КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ


Мельничук А.Л., Мельник Т.В., Шуляр В.В.  РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ВИЗНАЧЕНИХ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЗРІЗАХ


Батиченко С.П. ТИПІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ


 Атаман Л. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ САКРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ПОДІЛЛЯ


Бадмаев А. Г. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА (РОССИИ) И МОНГОЛИИ


Шуканов П.В., Логвин М. М. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ГЕОЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАКРОРЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СВІТУ


Хільчевська І.Г., Григор’єва В.І.  ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ЧОРНОГОРІЇ В СФЕРІ ТУРИЗМУ


Глибовець В.Л., Яковенко Є.В.  ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «ROBERT BOSCH GMBH»)


Горбач А.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ


Шапка І. С. ПОЛІТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У ГАЛУЗІ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ТА РОЛЬ МУЗЕЇВ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОГО ІМДЖУ КРАЇНИ


Семенко Б.В. КОМУНІКАТИВНІСТЬ, ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ


Ніщименко О. І., Ніщименко В.І. СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 Кривокульський О.Б., Кондрась Н.М. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПОЖИВАННЯ КАВИ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ


Перегуда Ю.А. БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ


Вершиніна Л.,  Макарук Н. ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Танасієнко О.О. ЗЕРНОПРОДУКТОВИЙ КОМПЛЕКС ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ)


Гладкий О. В. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ГЕНДЕРНОЇ ГЕОГРАФІЇ В ПРАЦЯХ Н. І. МЕЗЕНЦЕВОЇ ТА О. О. КРИВЕЦЬ

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24