Випуск 68
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Серга Т.О. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ (НА ПРИКЛАДІ США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)


Іщук С. І., Гладкий О. В. ЗАВДАННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЛЕКСОЛОГІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ


Балабанов Г. В., Сайчук В. С. РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ У НАУКОВОМУ ПОШУКУ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ 


Голубчиков Ю.Н. КАТАСТРОФИЗМ В МЕТОДОЛОГИИ ГУМАНИТАРНОЙ ГЕОГРАФИИ


Мезенцева Н.І., Стеценко Т. О., Стеценко О. С. СТОЛИЧНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Іщук Г. П. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ТА НЕПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ


Логвин М. М. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


Яворська В.В. МЕТОДИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ТА ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


Машко А.О. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Баранова Л.Г. ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ


Пасевич Ю. В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Запотоцький С. П., Левицька О., Горин І.  ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


Жураєва К.А. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВЕБ-САЙТІВ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛОКАЛЬНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ


Лимарь Т.В. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Коковський Л.О. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕКАПЛІНГУ В РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


 Денисенко  О.  О.  ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ


Голубчиков С. Н., Голубчиков  М.  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ СУБУРБАНИЗАЦИИ


Тарнавська-Тетерська З.М. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ФАКТИЧНА БАЗА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


 Смирнов І.Г.  ЛОГІСТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮЖКАМИ ПОСТАВОК В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ: ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ


Заставецька Л.Б.  ВРАХУВАННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ


Курганов Т.В.  СТАН РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В МЕЖАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ


Атрощенко К., Кича А.  КЛАСТЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ


Kotsan  N. N.  HISTORY OF DEVELOPMENT AND THE PRESENT STAGE OF TRANSBORDER COOPERATION IN THE TATRAS EUROREGION


Ткачук Л. М.  РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ АЗІЇ


Алісова О. І. ФІНАНСУВАННЯ ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ ЯК ВАГОМИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ


Ободовська В.О.  ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ВВП ТА ВРП РЕГІОНІВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ


 Lenkey G. RURAL DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION AND HUNGARY


 Романченко Т. Т. СПРИЙНЯТТЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОСТОРУ НАСЕЛЕННЯМ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ПОЛОЖЕННЯ В НЬОМУ


Ростислав К. В. ПОНЯТИЕ МЕСТА В НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ


Коваль О. В. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ


Голубчиков Ю.Н. К 100-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА ГВОЗДЕЦКОГО


Іщук С. І.,  Гладкий О. В.  НОВІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ У ПРАЦІ ЛЕСІ БОГДАНІВНИ ЗАСТАВЕЦЬКОЇ

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24