Випуск 67
  • Реєстрація


Олійник Я. Б., Шевчук С. М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИКО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ)


Книш М. М. АКТУАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ


Гладкий О. В. АППЕРЦЕПЦІЯ ПРОСТОРУ, ЇЇ ЛЮДЯНІСТЬ ТА ЛЮДИНОВИМІРНІСТЬ


Федюк О. М. УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ: ПРОВІДНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ


Сайчук В. С., Ткачук Л. М. ЕМПІРИЧНИЙ РІВЕНЬ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ В ГЕОГРАФІЇ


Адамович З. М. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПРОСТОРУ» В ЕПОХУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ


Гукалова І. В. НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОБЛЕМАТИЦІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ


Бабич О. В. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Брайчевський Ю. С. КОНЦЕПЦІЯ МІСЦЯ ЯК ЧИННИКА ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ


Олійник С. Л. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ


Батиченко С. П. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Сікач К. Ю. ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬСТВО І ЗЛОЧИННІСТЬ В РЕГІОНАХ


Смирнов І. Г., Шматок О. В. АГРОЛОГІСТИКА В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Лимарь Т. В. ВПЛИВ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ


Іщук С. І., Бабинюк Л. Б. МІЖГАЛУЗЕВІ КОМПЛЕКСИ ПРИКАРПАТСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ: СТРУКТУРА І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ


 Осіпчук І. О.  РИНКИ З ПРОДАЖУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Голубчиков Ю. Н., Тикунов В. С. ПРИЛОЖЕНИЕ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА К БИОСФЕРЕ


Буц Ю. В. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ЛІСОВИХ МАСИВІВ У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ ЇХ УРАЖЕННЯ


Симоненко А. М.  ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ МІЖНАРОДНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Рутинський  М. Й.  ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ "ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ" ДЛЯ "МАЛИХ" КУРОРТНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ


Шпарага Т. І., Поворозник А. А.  КЛАСТЕР ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мозговий А. А.  РЕСУРСИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ


Клюйко Т. І. ПРИМІСЬКА ЗОНА ТА МІСТА-СУПУТНИКИ ЯК ОБ’ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Подольський А. О. ЕЛЕКТОРАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 2012 РОКУ


Глибовець В. Л., Костюк А. В.  РОЛЬ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)


Алісова О. І. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ


 Копачинська Г. В. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕВАГ МОРСЬКОГО ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ


Козьма В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ


Матвієнко Н. М. ТУРИСТИЧНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕ ТУРИЗМУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ ХОРВАТІЇ


Собченко А. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ


Баран Г.  СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЧИННИКИ ЇХ ФОРМУВАННЯ


Піцик М. А. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ


Мурза Л. В. РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Сагач О. В.  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УТВОРЕНЬ: ЄС І ЄЕП


Ободовська В. О. ЗАСТОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ ДЛЯ УКРАЇНИ


Коваль О. В., Кондрась Н. М., Кривокульський О. Б., Левицька О. Л., Медовар Б. Л. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ МІСТА ЧЕРКАСИ


Кравчук О. О., Накидалюк Ю. В.  РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІНИ ВПЛИВУ РІВНЯ РЕЛІГІЙНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА РОЗЛУЧУВАНІСТЬ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ


Стренгалюк А. В.  ВЗАЄМОРОЗВИТОК УРБАНІЗАЦІЙНИХ ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24