Випуск 66
  • Реєстрація


СЛОВО ПРО КАФЕДРУ


ПРОФЕСОРИ ТА ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Олійник Я. Б. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІІ


Іщук С. І., Гладкий О. В. КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ РЕГІОН: ЙОГО МЕЖІ, ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ


Мезенцев К. В. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ: ТРАДИЦІЇ І НОВАЦІЇ


Мезенцева Н. І., Кривець О. О. ГЕНДЕРНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ


Дорошенко В. І., Осіпчук І. О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВИЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОБЛАСТІ


Хвесик Ю. М. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ «РІО»


Дронова Е. Л., Аль-Хамарнех А. НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ГОРОДСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ КИЕВА


Запотоцький С. П. РЕГІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ


Мельничук А. Л. РОЗВИТОК МІСТА КИЄВА НА ОСНОВНИХ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЗРІЗАХ


Коковський Л. О., Денисенко О. О. АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ "РОЗМЕЖУВАННЯ" ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Кононенко О. Ю. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ" В УКРАЇНІ


Глибовець В. Л. ГЕОКУЛЬТУРНИЙ БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОГО МІСТА


ЯРОСЛАВУ БОГДАНОВИЧУ ОЛІЙНИКУ – 60 РОКІВ!


 СТЕПАНУ ІВАНОВИЧУ ІЩУКУ – 75 РОКІВ!


МИКОЛІ ДАНИЛОВИЧУ ПІСТУНУ – 80 РОКІВ!


ПІДРУЧНИК "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА"


ПОСІБНИК "МЕНЕДЖМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24