Випуск 65
  • Реєстрація


Олійник Я. Б., Степаненко А. В. СОЦІАЛЬНИЙ ЛОКАЛІТЕТ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТЕЙ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОСТЕЙ


Іщук С. І., Гладкий О. В. ЕКОНОМІЧНА БАЗА МІСТ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА


Подрєза С. М. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ


Сайчук В. С. ТЕОРЕТИЧНИЙ РІВЕНЬ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ


Мезенцева Н. І., Батиченко С. П. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ


Яворська В. В. ГЕНЕТИЧНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМАТИКИ РОЗСЕЛЕННЯ


Ключко Л. В. АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЧАСОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Когатько Ю. Л. ПРОЯВИ НЕРІВНОСТІ В РІВНІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РІЗНИХ ТИПІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ


Сікач К. Ю. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І ПОШИРЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ


Барановський М. О. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Кандиба Ю. І. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Олійник С. Л. ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ (ОСББ) ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ


Кулик К. В. ДИНАМІКА КОНЦЕНТРАЦІЇ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ


Мотузко Л. В. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Лісовський С. А., Петрук С. Л. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАЛИХ МІСТ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ


 Атаев З. А.  ЛОКАЛЬНЫЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ РОССИИ


Cломінська Л. С. ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ У ГЕОГРАФІЇ


Тарнавська-Тетерська З. М. ДИНАМІКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)


Гладкий О. В.  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ


Мельничук А. Л., Каук Ю. В., Пальчук М. В.  ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРЕВАЖАЮЧИХ МІСЬКИХ ФУНКЦІЙ В МЕЖАХ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.


Скриль І. А.  ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ


Симоненко А. М.  ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Машко А. О. ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ


Смирнов І. Г. СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР


Кулєшова Г. О.  ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Копачинська Г. В. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В МЕЖАХ ЧОРНОГО МОРЯ - ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ЯК МОРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ


 Гнатюк О. М. ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРОВАНІСТЬ ПРОСТОРОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Мостова І. О. СУЧАСНІ РИСИ РИНКУ ПРАЦІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Гладкий О. В. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРАЦЯ З ГУМАНІТАРНОЇ ГЕОГРАФІЇ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24