Випуск 64
  • Реєстрація


Олійник Я. Б., Степаненко А. В ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ І ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГЕОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ


Іщук С. І., Гладкий О. В. ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Голубчиков Ю. Н. О ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОМ ЕДИНСТВЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ


Гладкий О. В. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ЧИ ПОДІЛ РЕСУРСІВ?


Яворська В. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ГЕНЕТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПІДХОДУ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ


Адамович З. М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ


Мезенцева Н. І., Кравчук О. О, Накидалюк Ю. В., Сімонова А. Ю. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ШЛЮБНОСТІ ТА РОЗЛУЧУВАНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ


Філоненко Ю. М., Філоненко О. Ю. ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Когатько Ю. Л. ЗМІНИ В РІВНІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ СЕЛА І МІСТА В 1980-2010 РОКАХ


Тиква В. М. АНАЛІЗ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ЗМІН КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗГІДНО ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ


Мостова І. О. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Олійник С. Л. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ


Михайленко Т. І. КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ


Іщук С. І., Бабинюк Л. Б. МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ ПРИКАРПАТСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ: СТРУКТУРА І ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ


Смирнов І. Г. ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ


 Мезенцева Н. І., Дмитрієва К. Є., Кучевський А. А., Маринич К. О., Стеблецька Ю. Ю.  РИНОК ЖИТЛА УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ


Дудник І. М., Борисюк О. А. РЕГІОНАЛЬНА АВІАТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ЯК ФОРМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ


Запотоцький С. П. ПАРАДИГМА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Матвієнко В. М., Матвієнко Н. М., Єрьоменко В. Л.  ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


Мотузко Л. В.  ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ


Капустяний О. О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ


Сировець С. Ю.  СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Мезенцев К. В., Яковенко Є. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Рутинський М. Й. ЗАСТОСУВАННЯ ШТАНДОРТНОЇ ТЕОРІЇ ЙОГАННА ТЮНЕНА ДЛЯ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ПРИМІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ


Пендерецький О. В.  ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ТУРУ В КАРПАТСЬКОМУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОМУ РАЙОНІ


Сайчук В. С. РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОПИТУ ТА ПРОПОаналіз попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці Хмельницької області


Гаєвська Н. С. ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ БІДНОСТІ


Глибовець В. Л., Арцаблюк М. Ю. ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО СУСПІЛЬНО–ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ


Черевко О. М. УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИЙ КОРДОН: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ХІХ - ХХІ СТОЛІТТЯХ


Церковний О. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ


Кондрась Н. М.  ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО КРАЮ


Кривокульський О. Б. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Коваль О. В. ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Мурза Л. В.  ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24