Випуск 76
  • Реєстрація

АНАЛІЗ ДИСПРОПОРЦІЙ У СТРУКТУРІ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Тарас ЧІПКО

Інститут географії НАН України, Київ, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

Україна має потужний природно–ресурсний потенціал для розвитку агросектору. За рівнем забезпеченості сільськогосподарськими угіддями і ріллею на 1 особу, їхнім якісним складом і біопродуктивністю вона належить до найбільш землезабезпечених і найбагатших країн світу. Країна володіє майже третиною світових запасів чорноземів, які мають високу природну родючість і можуть забезпечити продовольством більше 300 млн. чол. у світі. Завдяки цьому, а також сприятливим агрокліматичним умовам, держава здатна гарантувати власну продовольчу безпеку і нарощувати експортний потенціал вітчизняного АПК. Однак численні внутрішні та зовнішні чинники впливу на стан агросектору в 1990–2000–х рр. призвели до збитковості виробництва основних видів продукції і занепаду галузі. Тому метою даної статті є аналіз стану окремих галузей тваринництва і рослинництва в контексті можливостей сталого розвитку агросектору України. Для цього використано статистичні дані Державної служби статистики, матеріали науково–практичних конференцій, присвячених різним аспектам розвитку і функціонування АПК України, та національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні. Опрацювання цих джерел дало змогу виявити основні проблеми розвитку галузей тваринництва і рослинництва, диспропорції у галузевій структурі виробництва агропродукції та їхні наслідки для розвитку агросектору.

Ключові слова:

агросектор, диспропорції розвитку,  поголів’я худоби, органічні добрива, рослинництво, валовий збір, посівні площі, цукрові буряки, технічні і зернові культури 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.76.50-61

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Chipko, T. (2016). Disproportions in agriculture production structure of Ukraine in the end of XX – beginning of XXI century. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 76, 50-61 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.76.50-61.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24