Випуск 76
  • Реєстрація

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ РЕГІОНУ

Олена АФОНІНА

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

Міграція має безпосередній вплив на демографічні процеси, які визначають малюнок розселення. Території, де міграційний відтік супроводжується природним скороченням населення, характеризуються процесами депопуляції, що обумовлює збільшення частки населення старше працездатного віку; як наслідок – зменшується людність поселень. Специфічні особливості має вивчення цього процесу на рівні адміністративно-територіальних утворень, одним з яких є Чернігівська область. Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій міграційного руху населення та його вплив на структуру поселенської мережі Чернігівської області. Задачі дослідження: проаналізувати механічний рух населення та виявити його територіальні відмінності у розрізі різних типів поселень Чернігівської області; розглянути вплив механічного та природного руху населення на територіальну структуру розселення регіону. Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи: порівняльно-географічний, аналізу та синтезу, узагальнення. Виявлено територіальні відмінності міграційної активності населення Чернігівської області. Досліджено зміни міграційних пріоритетів у часі, які супроводжуються зменшенням внутрішньорегіональних міграцій у структурі міграційних переміщень. Проаналізовано видову структуру міграцій за типами поселень. Визначено міграційно-мобільні категорії населення за статтю та віком. Розглянуто вплив компонентів динаміки чисельності населення на поселенській потенціал регіону.

Ключові слова:

міграція, міграційний процес, механічний рух, міські поселення, сільська місцевість 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.76.32-37

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Afonina, O. (2016). Modern tendencies in migration processes within Chernihiv region and their impact on the structure of the regional settlement system. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 76, 32-37 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.76.32-37.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24