Випуск 76
  • Реєстрація

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗНОСТІ ЖИТЛОВИХ РАЙОНІВ МІСТА КИЄВА ЛЕГКОРЕЙКОВИМ ТРАНСПОРТОМ У ХХ-ХХІ СТОРІЧЧІ

Ігор КОЛОТУХА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

Система громадського транспорту є надзвичайно важливою складовою функціонування міст, в першу чергу – великих столичних. Для формування територіальних меж м. Києва важливу роль відіграв легкрейковий (трамвайний) транспорт. Мета дослідження – аналіз розвитку мережі легкрейкового (трамвайного) транспорту м. Києва за період сучасної його історії та перспективи розвитку мережі на 2025 р. Для аналізу розвитку мережі легкрейкового (трамвайного) транспорту м. Києва автором застосований метод графів у поєднанні із методом історико-географічних зрізів. У якості вершин графів були обрані селитебні утворення міста – житлові масиви, мікрорайони. Історико-географічний аналіз зв’язності житлових районів м. Києва легкорейковим транспортом з періоду його появи у 1892 р. до післявоєнного часу засвідчив, що трамвайна мережа за цей період активно зростала та розвивалася. Забезпеченість міських районів трамвайним транспортом досягла свого максимуму у 78% у 1913 р. З появою тролейбусної мережі та метро трамвай перестає бути домінуючим видом транспорту, продовжуючи зберігати важливі позиції у пасажирських перевезеннях. У 1985 р. трамвайна мережа сягнула свого максимального рівня розвитку, але забезпеченість селитебних утворень трамвайним транспортом скоротилася до 47%. Трамвай стає додатковим, «підвізним» видом транспорту до метрополітену. За період незалежності трамвайна мережа вступила в стадію активної інволюції і характеризується розділенням мережі на дві незалежні частини – правобережну та лівобережну, демонтажем трамвайних колій із центральної частини міста. Рівень забезпеченості селитебних утворень трамвайним транспортом сягнув мінімальних значень – 38%. За генеральним планом розвитку міста до 2025 р. статус трамваю як підвізного виду транспорту зберігається, однак розвиток мережі відноситься на другий план. Об’єднання двох берегів трамвайним транспортом в перспективі не планується.

Ключові слова:

легкорейковий (трамвайний) транспорт, селитебні утворення міста, метод графів, метод історико-географічних зрізів 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.76.27-31

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Kolotukha, I. (2016). Historical-geographical study of Kyiv residential areas connectivity by light rail transport in XX-XXI centuries. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 76, 27-31 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.76.27-31.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24