Випуск 75
  • Реєстрація

РОЗСЕЛЕНСЬКІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1Павло ВІРЧЕНКО, 2Катерина КРАВЧЕНКО

1,2Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація: 

Формування системи поселень обумовлюється історичним процесом заселення регіону. Харківська область заселялась протягом тривалого часу як добровільно, так і примусово, завдяки чому сформувалась особлива система розселення з потужною моноцентричною агломерацією, значною диспропорцією розвитку «центр-периферія». В науковій літературі не існує чіткого поняття господарського освоєння території, тому під господарським освоєнням території пропонуємо розуміти сукупність розселенських процесів та формування взаємообміну в системі «суспільство – природа» на певній території. Одним з найважливіших аспектів господарського освоєння території є заселенсько-розселенські процеси. Основними чинниками заселення Харківського регіону є: вигідне фізико-географічне положення, сприятливі природно-кліматичні умови, примусове заселення території, стрімкий економічний розвиток регіону та безпосередньо м. Харків. Щодо основних сучасних особливостей розселення населення Харківської області можна зазначити, що значною є концентрація населення в центральних районах області та розміщення населення поблизу обласного центру. Важливу роль у розселенні населення Харківської області відіграють міста. Отже, для вирішення проблеми скошеності розвитку у регіоні необхідною є реалізація регіональної політики, спрямованої на економічний розвиток промислових центрів, акцентуацію на розвитку соціальної інфраструктури периферійних регіонів, розвиток сіл та сільських систем розселення.

Ключові слова:

господарське освоєння регіону, розселення населення, заселенсько-розселенські процеси, сільськогосподарське освоєння, промислове освоєння, диспропорція розвитку, регіональна політика 

Мова:

українська


DOI: 
https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.75.41-45

Рекомендуємо цитувати цю статтю так: Virchenko, P., Kravchenko, K. (2016). Settlement aspect of economic development in Kharkiv Region. Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya, 75, 41-45 (in Ukrainian, abstr. in English), https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.75.41-45.

Print ISSN: 2413-7154. Online ISSN: 2413-7553

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24