Конференції
  • Реєстрація

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичної конференції «Освітні й наукові виміри географії», присвяченої 25-річчю спеціальності «Географія» та 15-річчю кафедри географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, яка відбудеться 21 – 22 квітня 2016 року.

Тематичні напрями роботи конференції:

- міжнародна співпраця та інтеграція у сфері географічної освіти і науки;

- модернізація структури та змісту географічної освіти на засадах компетентнісного підходу;

- удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення географічної освіти й науки;

- післядипломна освіта учителів географії в контексті реформування;

- наукові школи в українській географії: становлення, розвиток та перспективи;

- природничо-географічні студії: методологія і практика;

- суспільно-географічні дослідження: теорія, українознавство і регіонознавство;  

- географія рекреації й туризму;

- краєзнавство у системі неперервної географічної освіти.

За матеріалами роботи конференції планується видати збірник наукових праць до початку її роботи.

Для участі у конференції необхідно до 5 березня 2016 року подати до Оргкомітету матеріали (заявку, текст доповіді в електронному вигляді на електронну пошту однією з робочих мов конференції) та скановану копію квитанції про перерахування організаційного внеску для учасників конференції у розмірі 200 грн. Заявка має включати: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (повна назва установи, місце знаходження), контактні телефони, контактна адреса, е-mail, інформацію про очну (заочну) участь у конференції, необхідність у поселенні.

Оргвнесок та матеріали для участі у конференції надсилаються на ім’я члена оргкомітету Федія Олександра Анатолійовича, за адресою: кафедра географії та краєзнавства Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2 (корпус 1, ауд. 9), м. Полтава, 36003.

Адреса оргкомітету: кафедра географії та краєзнавства Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003, тел. для довідок +38(0532)272725.

 ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24