Замовлення на статтю
  • Реєстрація

Територія України відчуває значні просторові перетворення. В основі цього - зникнення старих функцій, їх видозміна та поява нових функцій. Найбільш активно трансформації відбуваються в міських територіях, що пов'язано з їх високою активністю. Проте особливості цього процесу, як і його наслідки, неоднорідні: не завжди трансформації мають прогресивний характер, подекуди вони деструктивні та призводять до деградації території, стагнації, формування осередків дисбалансу з несприятливими демографічними процесами, високим безробіттям, деградацією містоформуючої бази. Водночас процес трансформації може стимулювати позитивні зрушення у функціонуванні міста, викликати його оновлення і перетворення. Тому процес трансформації міських територій потребує аналізу, оцінки та зрештою - науково обґрунтованого управління. Питання розвитку міст та їх трансформацій, функціональних перетворень території є одними з топових у європейських дослідженнях.

У зв'язку з цим редакція журналу звертається до авторів з пропозицією надсилати статті, присвячені проблематиці просторових трансформацій урбанізованих територій, передусім в Україні, але також у інших постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи. Публікація статей на цю тематику у випусках 2017 року є безкоштовною.

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24