Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Гринюк Д.Ю. ВПЛИВ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ


Любіцева О.О., Мальська М.П., Зінько Ю.В. РОЗВИТОК ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕДМЕТНОЇ СУТНОСТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИЗМУ


Іщук С.І., Гладкий О.В. СУЧАСНІ МЕТОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ГНОСЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ


Іщук С.І., Федюк О.М. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ


Гладкий О.В. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Зубченко Н., Запотоцький С.П. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ


Іщук С.І., Гаєвська Н.С., Мельник І.Г. БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Й ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Барановський М.О. ДЕМОГРАФІЧНІ ТА РОЗСЕЛЕНСЬКІ ЗМІНИ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ


Мельник І.Г. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ


Яворська В.В. ГЕНЕТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ


Мезенцева Н.І., Анталовська Т.В., Майборода Г.М., Мельничук В.О., Номер О.В., Побережна О.С. СМЕРТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ЧИННИКИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІНИ


Філоненко Ю.М., Філоненко О.М. ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ НА КАРТІ ЧЕРНІГІВЩИНИ


Кривець О.О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ


Мостова І.О. КІРОВОГРАДСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ


Когатько Ю.Л. ДОСЛІДЖЕННЯ САКРАЛЬНОСТІ І НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ САКРАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Осипчук І.О. ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Серга Т.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мельничук А.Л., Блейчик Т.О. ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПІВНІЧНОГО ПОВЕНЕ-, ТЕХНОГЕННО-НЕБЕЗПЕЧНОГО РАЙОНУ


Шевченко Р.Ю. КАРТИ СИСТЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ


Іщук Г.П. АГРОХОЛДИНГИ ТА БЕЗПЕКА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ


Мезенцева Н.І., Гнатюк О.М., Андріянова В.М., Мороз В.О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ


Мельник Л.В. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Сайчук В.С. РЕГІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Смирнов І.Г. ІНТЕГРОВАНА ЛОГІСТИКА АПК ТА ЇЇ ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИМІР


Смаль В.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗНАННЕЄМНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ: НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ


Єрко І.В. ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Жураєва К.А. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ


Пендерецький О.В. ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ: ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ


Сировець С.Ю. СФЕРА ГОСТИННОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ


Атаев А.З. МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНОМАСШТАБНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ СТАРООСВОЕННЫХ РЕГИОНОВ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24