Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Кононенко О.Ю., МЕЛЬНИЧУК А.Л. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ


Руденко Л.Г., Горленко І.О., Маруняк Є.О. ПРО СУТНІСТЬ І НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Підгрушний Г.П. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КАРКАС ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ФОРМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА


Лісовський С.А. ІНТЕГРУЮЧА РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ У ФОРМУВАННІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ


Нудельман В.І. ГЕОГРАФІЧНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ


Доценко А.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ


Гладкий О.В. ОСНОВНІ ВІТЧИЗНЯНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Стафійчук В.І. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Кисельов Ю.О. ОБ'ЄКТНО-ПРЕДМЕТНА СФЕРА ГЕОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ГЕОПРОСТОРУ


Когатько Ю.Л. ПІДХОДИ ДО ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ САКРАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ


Федюк О.М. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.


Поклянський С.А. УМОВИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ


Меліхова Т.Л. ВЕЛИКІ МІСТА В СИСТЕМІ МІСТ УКРАЇНИ


Міщенко Л.В. ОЦІНКА ОСНОВНИХ МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТЕРИТОРІЇ ПРИКАРПАТТЯ


Сайчук В.С. СТАН ЗДОРОВ'Я ТА РІВЕНЬ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Бурка Й.А., Бурка В.Й. ГЕОГРАФІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В СИСТЕМІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК


Богадьорова Л.М., Ковальова К.І. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Пендерецький О.В. ГЕОГРАФІЯ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ  ЯК ОБ'ЄКТІВ ПРОМИМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ


Мельник Л.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Олійник Я.Б., Калько А.Д. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ


Руденко С.В., Руденко В.П. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБЛАСТЕЙ ЗА НОВОЮ (2003 Р.) СХЕМОЮ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ


Свірчевська Ю.А. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


Мельничук А.Л. ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ПРИРОДНО-ГЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНОГО РАЙОНУ


Іщук С.І., Гладкий О.В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОНЕЦЬКО-МАКІЇВСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ


Мезенцева Н.І., Мапченко Ю.В. СОЦІАЛЬНІ НЕГАРАЗДИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: ГЕОГРАФІЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ПОШИРЕННЯ


Барановський М.О., Барановська О.В. КЛЮЧОВІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕПРЕСИВНОСТІ


Філоненко Ю.М., Філоненко О.Ю. ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ НІЖИНЩИНИ


Петрук Є. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ


Мезенцев К.В., Григорчук О.П. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА КИТАЮ ТА ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З УКРАЇНОЮ


Смирнов І.Г. ГЕОГРАФІЯ МІЖНАРОДНИХ ГУМАНІТАРНИХ ТА МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Смаль В.В. ЗМІНИ У РІВНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ ЄС: ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Мозговий А.А. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ


Глибовець В.Л. МІСЦЕ КИЄВА СЕРЕД СТОЛИЦЬ ЄВРОПИ: ОЦІНКА ТА РЕЙТИНГ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ


Бублик І., Запотоцька І., Запотоцький С.П. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ


 Матвієнко В.М., Кравчук О.О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ ВІКТОРА ШИШАЦЬКОГО (СПОГАДИ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24