Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б. ДІАГНОСТИКА СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Мохначук С.С. ВИРОБНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОЦЕС З ПОГЛЯДУ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Шишацький В.Б. ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВУ ТЕОРІЮ І ТЕРМІНОЛОГІЮ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Стафійчук В.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ГЕОПОЛІТИЦІ


Коковський Л.О. ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


Шевчук С.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА


Луць В.М. СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ АСПЕКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Зеленчук В.Р. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМЛЕКСУ ЯК ФЕНОМЕНУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ


Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. РОЛЬ ТЕРИТОРІЇ У САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ


Логвин М.М. СОЦІАЛЬНО-АДАПТОВАНІ ЗАХВОРЮВАННЯ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОШУК ПЕРШОПРИЧИН


Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. ЧИННИКИ РИЗИКІВ ДЛЯ ТУРИСТІВ


Сологуб Ю.І. СТОЛИЧНИЙ СТАТУС КИЄВА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ СТОЛИЧНОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ


Безпала О.В. ВПЛИВ МІГРАЦІЙНОГО ЧИННИКА НА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ СТОЛИЧНОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ


Ковтун А.В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Федій О.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ВДОСКОНАЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Іщук С.І., Гладкий О.В. ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВО-АГЛОМЕРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТ УКРАЇНИ


Смірнов І.Г. ЛОГІСТИКА ПОСЛУГ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ І ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР


Запотоцька І.В. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Макаренко П.О. ОСОБЛИВА РОЛЬ СУБПІДРЯДНИКІВ В ГЕОПРОСТОРОВІЙ ЧТРУКТУРІ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ТНК


Чернова Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ


Симоненко А.М. ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Січкаренко К.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ


Кануніков Г.Ю. ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМЛЕКСУ УКРАЇНИ


Небелас В.В. ПОНЯТТЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АПК ЯК ОБ'ЄКТ АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Лисенко В.В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ


Дудник І.М., Литовченко І.В. СУСПІЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ - НОВИЙ ПІДХІД В СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДООСЛІДЖЕННЯХ


Кононенко О.Ю. ЧИННИКИ ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СТАН РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


Корнілова Н.В. АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ З КРИТИЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Матвійчук В.В. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Швачко Т.О. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК ЛІМІТУЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ


Карплюк І.Р. РОЗВИТОК ФОРМ ВЛАСНОСТІ І ЇХ ВПЛИВ НА СТАЛЕ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК АГРОЛАНДШАФТІВ


Гладкий О.В. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АГЛОМЕРАЦІЙНОГО ЕФЕКТУ ТЕРИТОРІЇ


Дубина О.М. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ


Мартусенко І.В. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)


 Літинська О.М. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Баранова Л.Г. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Кібка А.В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ


Запорожець Л.А. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Чапков А.Б. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ФІНАНСИ - ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ


Єханурова Н.М. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРОПОРЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ


Джаман М.О., Шуканов П.В. РОЛЬЕТНОПОЛІТИЧНОГО ФАКТОРУ У ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТУ


Смірнов І.Г. СВІТОВИЙ РИНОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ТА СУПЕРНИЦТВО


Слука Н.А. ГРАДОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ВЕКТОР В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ


Литвиненко Л.М. ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЙНІ МОСТИ ТА МІСЦЕ В НИХ УКРАЇНИ


ПРО МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ "ГІДРОЕКОЛОГІЯ РІЧКОВИХ РУСЕЛ" (12-15 вересня 2006 р.)


 ДО 80-РІЧЧЯ ВД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.М. ЮРКІВСЬКОГО


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24