Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Мезенцев К.В. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД


Бояр А.О. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ ЯК ОБ'ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Гладкий О.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ


Шевчук С.М. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ


Олійник Я.Б., Дмитрук О.Ю. МІСІЯ ЯК ОСНОВА ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ В ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ


Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ АКАДЕМІКА К.Г.ВОБЛОГО


Доценко А.І. ПРОЦЕСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОЗСЕЛЕННЯ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ


Афоніна О.О. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЕЛЕННЯ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Гукалова І.В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТЕКСТ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ


Сологуб Ю.І. УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ


Ковтун А.В. РИНОК ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЯК ОБ'ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Безпала О.В. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ


Іщук С.І., Гладкий О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ


Літинська О.М. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ


Запотоцька І.В. СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Філоненко І.М. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Тарасова А.С. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ


Прокопенко Т.П. ЗАСОБИ РОСПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ В ТУРИСТСЬКОМУ БІЗНЕСІ


Олійник Я.Б., Корнілова Н.В. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ З КРИТИЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ


Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л. ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ


Черпіцький О.З. НАУКОВІ ОСНОВИ СВОРЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Сухий П.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ АГРАРНИХ РЕЙТИНГОГО РЕЙТИНГУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Мартусенко І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В ПЕРІОД ПЕРХОДУ ДО РИНКОВИХ УМОВ


Луць В.М. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ


Онисько Н.П. РЕГУЛЯТОРНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ


Смирнов І.Г. ГЛОБАЛЬНА ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА КОРПОРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ NOKIA)


Любіцева О.О. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ ЛИТВИ


Ткачук Л.М. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ


Клочко Р.Ю. ПРИДНІСТРОВ'Я ЯК РЕАЛЬНИЙ ФАКТОР ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ УКРАЇНИ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ


Вишнівецький М.М. ДО ПИТАННЯ ПРО ЕКСПОРТНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ


Менчинська О.М. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ІНСТИТУАЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ ВІДНОСИН


Ольховой І.О. ВОЄННО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ЦИВІЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОБОРОНИ ФРАНЦІЇ


НОВИЙ ПОСІБНИК З МЕТОДОЛОГІЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


КРАЩЕ ПІЗНАЙМО СВІТ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24