Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 867/2009


Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ПАРАДИГМА ТЕОРІЇ ЯК КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Смірнов І.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕОГРАФІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ


Мезенцев К.В., Сайчук В.С. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ


Смаль В.В. "ЕКОНОМІКА-НА-ЗНАННЯХ": ДО РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ


Гордєєв А.Ю. КАРТИ-ПОРТОЛАНИ: СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ


Іщук С.І., Гладкий О.В. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ УПОДОБАНЬ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Мезенцева Н.І., Капустяний О.О., Клюйко Т.І., Лациба К.В., Машко А.О. УПРАВЛІНСЬКІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ФІНЛЯНДІЇ


Мельник І.Г., Гаєвська Н.С. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Крашеніннікова А.А ДЕМОГРАФІЧНА СИСТЕМА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мархонос С.М. АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ


Смірнов І.Г. ДОСЯГНЕННЯ ЯПОНСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВІД "КАНБАН" ДО "КАЙДЗЕН"


Сердюк А.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ В ПРИДНІПРОВСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ


Мельник Л.В. РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК ЯК ОБ'ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Філоненко І.М., Слівчак Н.Є. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Свірчевська Ю.А. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ


Глибовець В.Л. ПРОМОЦІЯ КИЄВА НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ: ФОРМУВАННЯ ЙОГО БРЕНДУ ТА ІМІДЖУ


Дмитрук О.Ю., Аріон О.В., Уліганець С.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО РАЙОНУВАННЯ ЗАКАРПАТТЯ


Кононенко О.Ю. СТАН ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО РАЙОНУ


Мельничук А.Л. ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЗАХІДНОГО ПАВОДКО-, ГЕОЛОГО-, ТЕХНОГЕННОНЕБЕЗПЕЧНОГО РАЙОНУ


Вашкулат Ю.А. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК


Корнілова Н.В. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ


Гладкий О.В. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ (на прикладі поліцентричних промислових агломерацій України)


Барановський М.О. УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК МЕХАНІЗМ ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ


Безуглий В.В. ТРАНСПОРТНИЙ КОМЛЕКС ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ФОРМУВАННЯ, СУЧАНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ


Горб К.М., Гук Н.М. ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ


Нагорна М.М. КОРПОРАТИЗАЦІЯ АВІАЦІЙНОЇ ТА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗЕЙ СВІТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


СВІТЛІЙ ПАМ'ЯТІ ВІКТОРА ШИШАЦЬКОГО


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24