Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Пістун М.Д., Олійник Я.Б. ПРО ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


Олійник Я.Б., Пістун М.Д., Гуцал В.О. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК


Смирнов Ш.Г. ГЕОЛОГІСТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ТОПОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ


Шуканов П.В. ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РООЗВИТКУ ЕТНОСФЕРИ


Горб К.М. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ДУМКИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


Матвієнко В.М. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ


Джаман В.О. ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІЇ НА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ


Логвин М.М. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ


Павлов С.В. ОРГАНІЗАЦІЯ КАТОЛИЦЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОНФЕСІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ


Іщук С.І., Іщук Г.П. НАПРЯМКИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ


Любіцева О.О. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ


Гладкий О.В. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КИЇВСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ


Філоненко І.М. ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОБЛАСТІ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ


Дмитрук О.Ю. ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН


Мельничук А.П. ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ДОСЛІДЖЕННЯ


Корнілова Н.В. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЙ З КРИТИЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ


Ободовський О.Г. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ РУСЕЛ РІЧОК УКРАЇНИ


Дорошенко В.І., Діденко К.Д. ГЕОГРАФІЯ МАРШРУТНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ


Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ


Матвієнко Н.М. ДО ПИТАНЬ МЕТОДИКИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ЛІСОСТЕПОВОГО ТИПУ


Коцан Н.Н. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ "ЯВОРІВ" ТА ЇЇ ПІЛЬГОВИЙ МИТНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС


Бортник С.Ю. ЗВ'ЯЗОК СЕЙСМІЧНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ІЗ МОРФОСТРУКТУРАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПУ


Стафійчук В.І. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Малиновська О.Ю. ДЕРЖАВНІ КОРДОНИ ЯК ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ І ОБ'ЄДНАННЯ


Ткачук Л.М. МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ


ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРКІВСЬКОГО ВІКТОРА МИНОВИЧА


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24