Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Тиква Л.М. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АПК


Смирнов І.Г. ГЕОЛОГІСТИКА: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ


Мезенцев К.В. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ


Стафійчук В.І. СПІВВІДНОШЕННЯ СФЕР ДДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Іщук С.І., Гладкий О.В. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ


Дмитрук О.Ю. ЕНІОГЕОГРАФІЧНИЙ (ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛЬОВИЙ) АСПЕКТ УРБОГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Лажнік В.Й. ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВЕКТОРНОГО ПОЛЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРИ АНАЛІЗІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СТРУКТУР


Матвієнко В.М. ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВЧЕНОГО В ДОСЛІДЖЕННЯХ К.Г.ВОБЛОГО


Гладкий О.В. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МЕЖ МОНОЦЕНТРИЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ


Джаман В.О. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ


Шишацький В.Б. ПРО ДИНАМІКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ


Мельник І.Г. ПРОБЛЕМИ НЕВЕЛИКИХ МІСТ


Латиш І.В. ЧИННИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Логвин М.М. ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОБ'ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Афоніна О.О. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЕЛЕННЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ


Сніжко С.І. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГІДРОХІМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД


Запотоцький С.П. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Коропатник Т.В. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мацієвська Т.В. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ БРОВАРСЬКОГО ІНТЕГРОВАНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ (ІТАК)


Дудник І.М., Карпенко Н.М. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ


Ободовський О.Г., Онищук В.В. ГІДРОЕКОЛОГІЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКИ ЗБИТКОВОСТІ КАТАСТРОФІЧНИХ ПАВОДКІВ НА РІЧКАХ ЗАКАРПАТТЯ


Пасько В.Ф. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Колот А.М. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ


Мезенцева Н.І. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА І РЕГІОНАЛЬНІ ПРОДОВОЛЬЧІ РИНКИ В УКРАЇНІ


Дорошенко В.І., Шабатіна І.М. РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


Коцан Н.Н. СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ "КУРОРТОПОЛІС ТРУСКАВЕЦЬ"


Матвієнко Н.М. ДО ПИТАНЬ МЕТОДИКИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ЛІСОСТЕПОВОГО ТИПУ


Ярмоленко А.П. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ


Пістун М.Д. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ З ГЕОГРАФІЧНИХ ОСНОВ УКРАЇНОЗНАВСТВА


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24