Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ


Пістун М.Д., Гуцал В.О., Мезенцева Н.І. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ АПК


Смірнов І.Г. ГЕОЛОГІСТИКА: ТЕРИТОРІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ


Мезенцев К.В. ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ


Остроух В.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТВОРЕННІ ШКІЛЬНОГО АТЛАСУ "ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ"


Іщук С.І., Гладкий О.В. ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ КИЇВСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ


Дмитрук О.Ю. КОНЦЕПЦІЯ ГЕОМАРКЕТИНГУ УРБОКОМПЕНСАЦІЙНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ


Джаман В.О. СУБУРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СТАРОВОЄННИХ РАЙОНАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ)


Волощук В.М., Бойченко С.Г. ДЕМОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ


Уліганець С.І. КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ВИДІЛЕННЯ ТАКСОНОМІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТРК


Северинов В.Ф. КАРТОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ


Комлєв О.О., Філоненко Ю.М. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙСЬКОГО ОСАДОЧНОГО ЧОХЛА ПРАВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я


Борник С.Ю. ВЗАЄМОДІЯ РАНГОВИХ СИСТЕМ МОРФОСТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Цвелих Є.М. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ ЯКІСНИМИ ПІСКАМИ З ПІДВОДНИХ КАР'ЄРІВ


Пархісенко Я.В. ОГЛЯД ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ГІС ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПОВІДНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ В ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ


Ханова О.В. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ


Павлов С.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОНФЕСІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ


Любіцева О.О. ТИПОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ


Малиновська О.Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ


 Коцан Н.Н. ТАРИФНО-РЕГУЛЮЮЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЇ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24