Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Степаненко А.В. НАУКОВИЙ СТАТУС ТУРИЗМОЛОГІЇ


Іщук С.І., Гладкий О.В. ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА ГЕОГРАФІЇ


Мезенцев К.В. П'ЯТЬ ПРИНЦИПОВИХ ПИТАНЬ ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Краснопольський О.В., Краснопольська Н.В., Пугач С.О. ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ 


Сонько С.П. НОВА ПАРАДИГМА СУЧАСЕОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ


Дудник І.М. КОМПЛЕКСНО-РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ


Хомра І.О ДИСКУСІЙНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДРУЧНИКА З ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ К.Г.ВОБЛОГО В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ: ПОГЛЯД З СЬОГОДЕННЯ


Савченко Н.А. НОВИЙ ПОГЛЯД НА СТРУКТУРУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ ЯК НАУКИ


Купач Т.Г. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФО-ТОПОНІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Краснопольська Н.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


Шишацький В.Б. ЕЛЕКТОРАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ І ТУРУ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ 2004 РОКУ


Джаман В.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ


Дмитрук О.Ю. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЛАНДШАФТНО-УРБАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ЛУС)


Мельник І.Г ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ


Круль В.П. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОСЕЛЕНСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ


Коцан Н.Н. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ І СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ З УКРАЇНИ


Логвин М.М. СУСПІЛЬНО-ДУХОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


Панченко Н.П. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Роздорожнюк І.О. ДЕМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДІЛЬСЬКОГО МАКРОРАЙОНУ


Мезенцева Н.І., Тодорашко Л.Г. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК


 Запотоцький С. П. АСПЕКТИ СТАЛОСТІ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Фесиг Н.Г. ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ІНДИКАТОР ЗДІЙСНЕННЯ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


Буткалюк К.О. СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЗАЙНЯТОСТІ: ВИТОКИ І СУЧАСНІСТЬ


Сердюк А.М. ВИЗНАЧАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА


Вишнівецький М. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Лавриненко С.М. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ


Потапенко В.Г. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЗБИТКІВ ПРИРОДООХОРОННИХ І РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Корнілова Н.В. ПІДХОДИ ДО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ З КРИТИЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ


Міхно О.Г., Мельник А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ І ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕСУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСК


Іщук С.І., Гладкий О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ


Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. ЧИННИКИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


 Дубина О.М. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ


Штельмах О.О. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ


Гринюк О.Ю. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛЬВІВСКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ


Пелешенко Н.В. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ В МІСТІ КИЄВІ


Дудка Н.О. МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ТЕЛЕМОВЛЕННЯ


Смирнов І.Г. СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА ЯК СКЛАДОВА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ: МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ


Стафійчук В.І., Денисенко О.О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕНЕСЕНЬ СТОЛИЦЬ У ХХ СТОЛІТТІ


 Макаренко Н.О. ГЕОГРАФІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ТНК НА СВІТОВИХ РИНКАХ ЗБУТУ


Клочко Р.Ю. ГЕОПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ


Шакула Ю.В. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНІВ СВІТУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ПРИСУТНОСТІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ПІІ) ТА ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇН


Гладковський Р.В. ВПЛИВ РОЗШИРЕННЯ НАТО НА ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ


Курганська Т.В. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГЕОГРАФІЇ МІЖНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА


Федчук А.П. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СУЧАСНА КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА АНТАРКТИЧНОГО ТУРИЗМУ


 Шум І.В. ПРОБЛЕМИ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ОРГАЦІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ


Подольський А.О. РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ В ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ УПОДОБАННЯХ НАСЕЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ


Лаврененко Т.П. ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК: ПРОСТОРОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ


Лєнков С.В., Кравчук О.В. ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК ПРИ ПРОВЕДЕННІ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ


ПАМ'ЯТІ М.Г. ІГНАТЕНКА


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24