Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Пістун М.Д., Тьорло В.О., Мезенцев К.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ


Іщук С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН


Олійник Я.Б., Степаненко А.В. АНАЛІТИЧНА ГЕОПОЛІТИКА ЯК НАУКА


Ігнатенко М.Г., Марченко О.А. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ: ЗМІНИ МЕТОДІВ ТА ПРИНЦИПІВ ОЦІНКИ І ВИКОРИСТАННЯ 


Колот А.М. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ


Матвієнко Н.М. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ АГРОПРООМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ ЛІСОСТЕПОВОГО ТИПУ


Матвієнко В.М. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО І ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ВЧЕНОГО


Панасенко Т.В. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ РЕГІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Буличева Т.В. МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ


Латиш І.В. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ)


Запотоцький С.П. РОЛЬ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Слащук А.М. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ОГЛЯДУ ВЗАЄМОДІЇ ЇХ ІЗ ПРИЛЕГЛОЮ ЗАСЕЛЕНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ


Мельник І.Г. ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Коцан І.Я. ЗМІНИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗМУ ХЛОПЧИКІВ 12-16 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ БАГАТОРІЧНИХ ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ


Пістун М.Д., Коцан Н.Н. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ


Захарченко В.І. ПОЛЯРИЗОВАНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВА РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ


Дорошенко В.І. АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Мацієвська Т.В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ (ІТАК)


Щавінський В.Р. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1990-1998 рр.)


Коропатник Т.В. ВПЛИВ ТРАНСПОРТУ НА ВИКОРИСТАННЯ АГРОВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ (АВП) ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 Іщук С.І., Гладкий О.В. ОЦІНКА ФАКТОРІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (НА ПРИКЛАДІ НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Нагірна В.П. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ АПК ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Гавриленко О.П. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОЇ ПЕРЕТВОРЕНОСТІ ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ ЯК ОДНОГО З ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СТУПІНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ


Головко Л.В. ПЕРЕДУМОВИ, ФАКТОРИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АПВ НА РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ (НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Омельчук О.Ю. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ


Тиква Л.М. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Корнілова Н.В. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. КОМПЛЕКСНІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ


Гушель Л.М. ВПЛИВ МИНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ СТОЛИЧНОГО МАКРОРАЙОНУ


Щавінський В.Р. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1990-1998 рр.)


Баранова Л.Г. РОЗМІЩЕННЯ РОЗДЕРЖАВЛЕНИХ І ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 Страчкова Н.В. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЗАДОВОЛЕННЯ РЕКРЕАНТІВ ВІДПОЧИНКОМ У КРИМУ


Пасько В.Ф. ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Юрківський В.М. ГЕОГРАФІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КРАЇН СВІТУ ЕЛЕКТРОННИМИ ЗАСОБАМИ ЗВ'ЯЗКУ І ІНФОРМАЦІЇ


Ткачук Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ РОЗВИТКУ СХІДНО-АЗІАТСЬКИХ КРАЇН НОВОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ


Мороз З.К. ГЕОГРАФІЯ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ


ПРО МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ "РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ"


ПАМ'ЯТІ М. М. ПАЛАМАРЧУКА


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24