Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ГУМАНІТАРНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА


Мохначук С.С., Мезенцев К.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ГЕОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ


Іщук С.І. НАУКОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ


Олійник Я.Б., Трусій О.М. ПРИНЦИПИ ТА ІНДИКАТОРИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ


Іщук С.І., Гладкий О.В. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОМИСЛОВО-АГЛОМЕРАЦІЙНИХ УТВОРЕНЬ


Дубовіч І.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСКОРДОННОЇ ГЕОГРАФІЇ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАПРЯМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Мельничук А.Л. ІСТОРИЧНА СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ДИСЦІПЛІНА


Смірнов І.Г. ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКА ЛОГІСТИКА: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР


Логвин М.М. САКРАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ СКЛАДОВІ ЯКОСТІ ГЕНОФОНДУ КРАЇНИ ТА ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВА


Денисенко О.О. РОЛЬ МЕТРОПОЛІСІВ У СТАНОВЛЕННІ ПОЛІЦЕНТРИЧНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОСТОРУ


Джаман М.О., Єрмаков В.В. РЕТРОСПЕКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО КРАЮ ПОЛТАВЩИНИ


Федій О.А. ТИПІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мельник І.Г. СЕЛИЩА МІСЬКОГО ТИПУ ЛУГАНЩИНИ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ


Гладкий О.В. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВИХ АГЛОМЕРАЦІЙ


Мельниченко Т.Ю.  ЗВ'ЯЗОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ ШЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Мархонос С.М. ФАКТОРИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦЕРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ


Мельник Л.В. ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ


Небелас В.В. ІНФРАСТРУКТУРА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Барановський М.О. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ЧИННИК ДЕПРЕСИВНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ


Літинська А.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Тонконог О.О. ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ


Симоненко А.М. УМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мартусенко І.В. ФУНКЦОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ


Мезенцева Н.І., Лисенко В.В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В УКРАЇНІ


Рутинський М. ДОЗВІЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦІВІЛІЗАЦІЇ ТА ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ РЕКРЕАЛОГІЇ І РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Іщук С.І., Федюк О.М. ГЕОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ - ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Петрук Є.В. СУТНІСТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Дубовіч І.А. ГЕОПОЛІТИЧНІ ТРАНСКОРДОННІ ЕКОЛОГО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ


Комлєв О.О. БАСЕЙНОВІ ІСТОРИКО-ДИНАМІЧНІ МОРФОСИСТЕМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ І ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Карплюк І.Р. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ: СУЧАСНІ ВИМОГИ


Уліганець С.І. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ЗАКАРПАТТЯ


Косовець-Скавровська О.О., Сніжко С.І. ЧАСОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Кібка А.В. ТИПІЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Сайчук В.С. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРПОГНОЗ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ


 Когатько Ю.Л. ЧИННИКИ ГЕОКОНФЕСІЙНОЇ СИТУАЦІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Кіптенко В.К., Мітюк О.В. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ


Безуглий В.В. НАСЛІДКИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ КОНТЕКСТ


Бояр А.О. ДОСВІД ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТРЕТІХ КРАЇН З ЄС


Смірнов І.Г. ЛОГІСТИКА НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА БУДМАТЕРІАЛІВ: ДОСВІД КОМПАНІЇ "STINNES LOGISTICS AG (НІМЕЧЧИНА)


Стафійчук В.І., Адамович З.М. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ В ПРОЦЕС ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Мельник К.Ю. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ЇХ КОНТЕКСТІ


Матвієнко Н.М., Матвієнко В.М. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТУРЕЧЧИНИ


Запотоцький С.П., Бублик І. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Эфендиев В.А. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕСОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БАКУ


Нагиев С.К. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА И ГОРОДА БАКУ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24