Випуски 2000-х років
  • Реєстрація


Пістун М. Д., Олійник Я. Б. ГЕОПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Олійник Я. Б., Краснопольська Н. В. НАУКОВІ ШКОЛИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ І СТРУКТУРА


Іщук С. І., Гладкий О. В. ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


Пилипенко І. О. МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗПОДІЛУ ГЕОПРОСТОРУ ЗА ОЗНАКАМИ "ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ" 


Мезенцева Н.І.,Кривець О.О. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Гладкий О.В. МЕТОДИКА І МЕТОДИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ


Руднєва М.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ "КЛАСТЕР"


Серга Т.О. СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Тимошенко С.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ


Сировець С.Ю. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРКАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Мезенцев К.В., Сайчук В.С., Чуб Л.М. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Кушнір Л.М., Шевчук С.М. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Крашеніннікова А.А. СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ІНТЕГРУЮЧА ОЗНАКА ДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Тиква В.М. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МІСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПОЧ. ХХ СТ.


Іщук С. І., Іщук Г.П. ВПЛИВ ПРОСТОРОВО-ЛОКАЛІЗАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


Бублик І.І., Запотоцька І.І., Запотоцький С.П. ПРОДОВОЛЬЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ


Лисенко В.В. ГЕОГРАФІЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


Небелас В.В. ТРАНСПОРТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АПК УКРАЇНИ


Петрук Є.В. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМЛЕКСУ УКРАЇНИ


Руденко В.П., Ячнюк М.О. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ФАУНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мальчикова Д.С. РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ


Кононенко О.Ю. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ


Мезенцев К.В., Соколова О.І. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ НАЙМЕНШ ОСВОЄНИХ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ


Карачоні Д. СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ


Мельничук А.Л., Поповіченко О. ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕНЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ В МЕЖАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЗАРОДЖЕННЯ ІНДУСТРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ


Савчук І.Г. ВИВЧЕНІСТЬ ВЕЛИКИХ МІСТ-ПОРТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ШКОЛІ ГЕОУРБАНІСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСИ)


Павленко Т.М. ОЦІНКА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Смірнов І.Г. АГРОЛОГІСТИКА: ЧЕСЬКИЙ ДОСВІД


Мезенцева Н.І., Кучинська І.М. ТЕРИТОРІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ


Просвіріна Є.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА


Нагорна М.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНА ГЕОГРАФІЯ АВІАКОСМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РОСІЇ


Смірнов І.Г. НЕЗВАЖАЮЧИ НА КРИЗУ: НОТАТКИ ПРО 11 МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВИСТАВКУ "ТРАНСПОРТ + ЛОГІСТИКА 2009" ТА 8 МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВИСТАВКУ "ИНТЕРСКЛАД 2009"


Мезенцев К.В. МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В РОСТОВІ-НА-ДОНУ:"ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ"


Доан П.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ У ВИЗНАЧЕННІ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ


 Сурник В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ


Сурник В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ


Скоромний Я. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ


Скоромний Я. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24