Випуски 1990-х років
  • Реєстрація


Пістун М.Д., Олійник Я.Б. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Пістун М.Д., Олійник Я.Б. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ


Іщук С.І., Іщук Г.П., Гладкий О.В. ЕКСТРЕМАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ: СУТЬ, СТРУКТУРА, СТАН В УКРАЇНІ


Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 


Матвієнко В.М. АКАДЕМІК К. Г. ВОБЛИЙ І СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ


Пістун М.Д., Тьорло В.О., Мезенцев К.В. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ


Іщук С.І., Гушель Л.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО КОМЛЕКСУ МАКРОРАЙОНУ


Пістун М.Д., Мезенцев К.В., Пересєкін В.М. РОЗРОБКА СИТУАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ


Тьорло В.О.,Пасько В.Ф. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ РЕГІОНУ


Шишацький В.Б. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ


Матвієнко Н.М. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


Корнілова Н.В. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ З КРИТИЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Баранова Л.Г. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ


Запотоцький С.П. СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ


Мацієвська Т.В. ВЗАЄМОДІЯ ГОЛОВНИХ ФАКТОРІВ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИННИЦЬКО-ПРОДУКТОВИХ КОМПЛЕКСІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ


Дорошенко В.І. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ


Юрківський В.М. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРУВАННЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Пістун М.Д., Іщук С.І., Олійник Я.Б. 95 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О.Т.ДІБРОВИ


Борщевський П.П., Олійник Я.Б. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗНАННЯ ПРО УКРАЇНУ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24