Випуски 1990-х років
  • Реєстрація


Стеченко Д.М. СИСТЕМНО-ПРОГНОЗНИЙ ПІДХІД У РОЗВ'ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ


Мезенцев К.В. КОНЦЕПЦІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


Пересекін В.М., Гранчак Н.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НИЗОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


Іщук С.І., Мезенцев К.В., Шишацький В.Б. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 


Пістун М.Д., Провотар Н.І., Дорошук В.А. ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АПК НИЗОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


Кушнір Л.М., Кушнір Л.Л. ПРОГНОЗУВАННЯ КОМПЛЕКСНО-ПРОПОРЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Голіков А.П., Черномаз П.О. ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ


Шаблій О.І., Косянчук З.О. НОВІ ПІДХОДИ ДО КАТЕГОРІЇ "РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ"


Пироженко К.Г. ЛІСОЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД


Дудник І.М. ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ НИЗОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ


Маслюк Л.І. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ВИВЧЕННІ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ


Пересєкін В.М. УРБАНІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Кириченко Н.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НИЗОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ)


Олійник Я.Б. ПРИМІСЬКИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОМПЛЕКС ЯК ОБ'ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


Мармуль Л.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ГАЛУЗЕЙ АПК ПІВДНЯ УКРАЇНИ


Коваленко Т.В. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЇ РОДЮЧОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТИПІВ ЗЕМЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Драгомерецька І.П. ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОБ'ЄКТ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ


Юрківський В.М. ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Барановський М.О. ПРО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Драпіковський О.І. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЇ УМОВ ВІДТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ


Мезенцев К.В., Павлов С.В. ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ - НОВА ГАЛУЗЬ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ


Кузик С.П., Грицевич В.С., Косянчук З.О. МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ


Піонтковський С.В. РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ УГОДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ


Шевченко Т.Ю. ЗАВДАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Герасименко К.І. КОРОТКИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ТОРГІВЛІ


Волос С.В. СОЦІОЕКОЛОГІЯ - ІНТЕГРАЛЬНА НАУКА СУЧАСНОСТІ


Бутрим О.В. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ


Дудник І.М., Панасенко Т.В. ДЕМОГРАФО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


Дудник І.М. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСНОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Масляк П.О. НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ З ПІДКРІПЛЕННЯМ


Кривчун О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КАБІНЕТУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24