Випуски 1990-х років
  • Реєстрація


Пістун М.Д. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ


Стеченко Д.М. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Луцишин П.В. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ОБЛАСНОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ


Мезенцев К.В. ПОГЛЯД НА МАТЕМАТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 


Старостенко Г.Г. МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМАХ


Мохначук С.С., Бодасюк А.В. ПРО ПОНЯТТЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ


Пересекін В.М., Гранчак Н.І. ОСОБЛИВОСТІ УРБАНІЗОВАНОСТІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ


Буличева Т.В. ПРОБЛЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З НАСЛІДКАМИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ


Гольцов А.Г. ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ


Масляк П.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПОШУК КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ


Стеченко Д.М., Корчун В.С., Бодун О.І. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Іщук С.І., Шишацький В.Б. ГОСПОДАРСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ


Пістун М.Д., Дорошук В.А., Провотар Н.І. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ВУЗОЛ


Олійник Я.Б., Гриценко О.В., Гуцал В.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БУРЯКО-ЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Калитенко А.П. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕЗОРАЙОН ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ


Іванух Р.А. КОНСТРУЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ


Юрківський В.М. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЄВА


Яценко Б.П., Любіцева О.О., Бейдик О.О. ІНДУСТРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН


Піонтковський С.В. ПРИНЦИП НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ І ФОРМУВАННЯ МИТНИХ СОЮЗІВ ТА ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ


Мордвинов О.Г. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУВАННЯ


Волос С.О. ГЕОГРАФІЯ І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ


Ігнатенко М.Г., Мармуль Л.О. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АПК ПІВДНЯ УКРАЇНИ


Гукалова І.В. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧАЕС)


Жупанський Я.І. ГОЛОВНІ ПОЧАТКОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Яковенко І.М., Батсимба Ж. ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМА У РЕСПУБЛІЦІ КОНГО


Хе Ценчуань. МІСТА КИТАЮ: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Кудрявцев В.Б., Чиковоре Годфрей. МАТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПІДРАЙОНІВ ЗІМБАБВЕ


Віталіс Ндед. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ КОНГО


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24