Випуски 1990-х років
  • Реєстрація


Пістун М.Д., Топчієв О.Г. РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ З ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ


Стеченко Д.М. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Провотар Н.І. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ


Міжега М.Я., Аль-Хамарнех А.Ш. ДЕЯКІ КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ВЕЛИКОГО МІСТА ЯК ЦЕНТРУ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ 


Лажнік В.Й. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИНТЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ


Іщук С.І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ


Юрківський В.М. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КИЄВА


Ігнатенко М.Г., Іванов О.І., Каратаєв Т.А. ЕКОСИСТЕМИ ВЕЛИКИХ МІСТ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Драпіковський О.І. НОРМАТИВНО-ГЕОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ НАУКОВОГО КОМЛЕКСУ ВЕЛИКОГО МІСТА


Мохначук С.С., Кириченко Н.М. ВПЛИВ МІСЦЬ ПРИКЛАДАННЯ ПРАЦІ НА СФОРМОВАНІСТЬ ТРУДОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ ВЕЛИКОГО МІСТА


Буличева Т.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАСЕЛЕННЯ І ПРИРОДИ


Барановський М.О. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ПЕРЕСУВНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Панасенко Т.В. ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ (НА ПРИКЛАДІ ТУЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Пістун М.Д., Олійник Я.Б. РИБОПРОДУКТОВИЙ ПІДКОМЛЕКС КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ФОРМУВАННЯ І СТРУКТУРА


Масляк П.О. ВПЛИВ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ГОСПОДАРСТВА


Олійник Я.Б. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ СТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ


Яценко Б.П., Любіцева О.О. ВЗАЄМОДІЯ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ З НАРОДНОГОСПОДАРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ ТЕРИТОРІЇ


Пироженко К.Г. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мармуль Л.О. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ


Смаль І.В., Смаль В.В. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Плахута О.В., Цілик С.М. АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ СФЕРИ ОСОБИСТОГО СПОЖИВАННЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


Дорошук В.А. ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА АГРОПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Влах М.Р. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА І ЗВ'ЯЗКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ


Волос С.О. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мордвінов О.Г. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АГРОКЛІМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ


Коропецька Т.О., Тлустяк М.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ


Корецький Л.М., Пістун М.Д. ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПРИ МОЖЛИВИХ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ЯВИЩАХ


Фащевський М.І., Палій Т.М., Старостенко Г.Г., Немченко М.П. ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Іщук С.І. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ (ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24