Випуски 1990-х років
  • Реєстрація


Пістун М. Д., Пересєкін В.М. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ НИЗОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ


Стеченко Д.М. ВАРІАНТ ВНУТРІОБЛАСНОГО ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ


Мохначук С.С., Проценко С.Д. ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ДЕМОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ


Смаль І.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ МІКРОСТРУКТУР РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ 


Кирпушко Я.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИМІСЬКОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ


Провотар Н.І. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМБІНАТІВ


Запорожан Л.П. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЛЕКСУ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ


Юрківський В.М. АНАЛІЗ УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КОНКРЕТНОЇ ТЕРИТОРІЇ


Жупанський Я.І., Джаман В.О. МАЯТНИКОВІ ТРУДОВІ ПОЇЗДКИ НАСЕЛЕННЯ І ЛОКАЛЬНА СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ


Старостенко Г.Г. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ У ВІДТВОРЕННІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА МІЖПЕРЕПИСНИЙ ПЕРІОД (1979-1989 рр.)


Драпіковський О.І., Любіцева О.О ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ НАУКОВОГО КОМЛЕКСУ ВЕЛИКОГО СТОЛИЧНОГО МІСТА (на прикладі м. Києва)


Іщук С.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМЛЕКСУ УКРАЇНИ


Гонак М.І. ЗАКОНОМІРНІ ЗВ'ЯЗКИ ГАЛУЗЕВОЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУР ВИРОБНИЦТВА


Жупанський Я.І., Лажник В.Й. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ


Масляк П.О. ПРО СОЦІАЛЬНУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ВЗАЄМОДІЮ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ


Христюк М.М. ТРАНСПОРТНІ ВУЗЛИ УКРАЇНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ


Пироженко К.Г. ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИСТЕМИ В ОБЛАСНОМУ ЛІСОВИРОБНИЧОМУ КОМПЛЕКСІ


Любіцева О.О., Запорожан Л.П. ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Барановський М.О. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕСУВНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Пістун М.Д., Олійник Я.Б., Діаб А.М. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМЛЕКСУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Олійник Я.Б. ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОМПЛЕКС КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС)


Шаблій О.І., Ровенчак І.І. АТЛАСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ


Голіков А.П., Кружалін В.І., Трофімов О.М. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ЕКСПЕРТИЗА СИСТЕМИ "ПРИРОДА - СУСПІЛЬСТВО"


Волос С.О. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Луцишин П.В. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ


Базилевич О.О., Телицький С.М. СУЧАСНИЙ ЕТАП ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ ТА РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24