Випуски 1990-х років
  • Реєстрація


Іщук С.І. ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМЛЕКСУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Ігнатенко М.Г., Мармуль Л.О., Шорін А.С. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОСНОВ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


Захарченко В.І. ПРОМИСЛОВІ УГРУПОВАННЯ ТА КОМПЛЕКСИ ЯК АРЕАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ (ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ)


Любіцева О.О. ОЦІНКА МЕТОДИК ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ 


Барановський М.О. СИСТЕМА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕСУВНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Дебс М. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ


Пістун М.Д. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМЛЕКСУ СТОЛИЧНОЇ ОБЛАСТІ


Бурковська В.В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АНАЛІЗУ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УРСР ЗА 1975-1985 рр. ТА НА ПЕРІОД ДО 2000 р.


Штепа Ю.М. МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ АГРОВИРОБНИЦТВА МІЖ ГОСПОДАРСТВАМИ РЕГІОНУ (АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ)


Пістун М.Д., Пересєкін В.М., Гуцал В.О. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРОЦЕСІВ РОЗСЕЛЕННЯ ТА АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У КИЇВСЬКОМУ СТОЛИЧНОМУ РЕГІОНІ


Тащук К.О. СИМПЛЕКСНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ГЕОГРАФІЧНА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ


Волос С.О., Кузик С.П., Гринів Л.С. ПРОБЛЕМИ КОМЛЕКСНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКИХ КУРОРТНИХ СИСТЕМ


Мижега М.Я., Лабабіді Р. РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ І ЙОГО ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ


П'явка Н.М. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРУДОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ


Смаль В.В. ТИПИ РАЙОНИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Буличева Т.В. ВИРОБНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ)


Лабабіді Р. ВПЛИВ ПРИРОДИ НА РОЗСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ)


Юрківський В.М. КІЛЬКІСТНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ УТВОРЕНЬ СВІТУ


Масляк П.О., Петкова Л.О. ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Луцишин П.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАСНОГО СУСПІЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ


Стеченко Д.М., Корчун В.С. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМЛЕКСУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Голубєв О.М., Печенкін В.О., Хромов Ю.Б. РЕКРЕАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ В КУРОРТНІЙ ЗОНІ (ІЗ ДОСВІДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИБАЛТІЙСЬКОГО КУРОРТУ)


Смаль І.В. КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ФОРМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ РЕКРЕАЦІЇ


Олійник Я.Б., Глембоцький С.О. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМЛЕКСУ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Білик М.І. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВВЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВО-ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСУ В ЗОНІ ВПЛИВУ ВЕЛИКОГО МІСТА


Ігнатенко О.М. ДЕЯКІ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПОДІЛЛЯ


Нагірна В.П., Щедрова І.М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛАСНОГО М'ЯСОПРОМИСЛОВОГО КОМЛЕКСУ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Діаб А.М. СИСТЕМА ФАКТОРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ СТОЛИЧНОЇ ОБЛАСТІ


Швець О.Б., Малєва В.І. ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Стеченко Д.М., Чемісов Б.Г. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ (ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)


Голіков А.П. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМЛЕКС ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Воронова Є.М. КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ТА ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЕРИВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВУЗІВ


Кузнєцов М.В., Твердохлєбов І.Т. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КАБІНЕТУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24