Випуски 1960-х років
  • Реєстрація


ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ


Паламарчук М.М. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У СВІТЛІ ХХІІІ З'ЇЗДУ КПРС


Рибачок І.М. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ


Іщук С.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РАЙОНІВ І МІЖРАЙОННИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ


Ващенко П.Т., Паробецький М.М. ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС І ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА


Поданчук В.Д. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНІСТРОВ'Я


Капчинська Є.І. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ І ЗРУШЕННЯ В ЙОГО РОЗМІЩЕННІ ЗА РОКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА


Мохначук С.С. ПРО ЗМІНИ У ВИКОРИСТАННІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Гнатюк Л.В. ОДЕСА ЯК ТРАНСПОРТНО-РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР


Яровий В.І. НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Петрига М.О. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Шипович Є.Й. ГЕОГРАФІЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Язиніна Р.О. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ОВОЧІВ


Заставний Ф.Д. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРФОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ


Пістун М.Д., Степаненко А.С. РОЗМІЩЕННЯ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Руфін В.А., Твердохлєбов І.Т. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННОБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ КРИМУ


Шийко В.В. ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Курилюк М.В. ПРО СТРУКТУРУ РОСЛИННИЦТВА ОБЛАСТЕЙ ПОДІЛЛЯ


Мачухін Ф.М., Мороз Г.С. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Багров М.В. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІВДЕННОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ І ШЛЯХИ ЇХ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ


Ващенко П.Т. ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1945-1965 РР.)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24