Випуски 1960-х років
  • Реєстрація


Паламарчук М.М., Процько Н.П. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ ЯК КАТЕГОРІЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


Гнатюк Л.В. УЧАСТЬ МІСТА В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ М. ОДЕСИ)


Григорович М.В. ПРО ВПЛИВ ПРИРОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ МІСТ


Коваленко Г.М. ТРУДОВІ РЕСУРСИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ


Крачило М.П. ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Ковтонюк М.О. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ПРИРОДНОГО РУХУ І ГУСТОТИ НАСЕЛЕННЯ РОВЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Панько К.Є. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖІНОЧОЇ ПРАЦІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Мохначук С.С. ФОРМУВАННЯ СІТКИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Страд Я.П., Головко В.В., Ребезо В.В. ДО ПИТАННЯ РОЗМІЩЕННЯ І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ УКРАЇНИ


Давиденко О.П. МОЖЛИВОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МІСЦЕВИХ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПО УКРАЇНСЬКІЙ РСР


Ковалевська Т.М., Куц А.С. РОЗВИТОК І РОЗМІЩЕННЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Жупанський Я.І., Ігнатенко М.Г., Курилюк М.В. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ОБЛАСТЕЙ ПОДІЛЛЯ


Тесленко В.Д. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЗМІНИ В ЇЇ СТРУКТУРІ


Станкевич Г.Л. СТРУКТУРНІ І ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Шипович Є.Й. ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ


Шаблій О.І. РОЗВИТОК ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ


Іщук С.І. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА І ТЕРИТОРІАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Пістун М.Д., Шкрябій Р.Г. ГЕОГРАФІЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Головаш А.О. РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР


Багров М.В. ВНУТРІШНІ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ КРИМУ ТА ЇХ РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ


Твердохлєбов І.Т. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСТВА КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Коваленко П.С. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ МІСТ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Хижняк А.А., Алексєєв М.О. МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ - ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ (до 125-річчя з дня заснування)


Рибачок І.М. ГЕОГРАФІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОДОРОЖІ АФАНАСІЯ НІКІТІНА ДО ІНДІЇ (до 500-річчя початку подорожі)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24