Випуски 1960-х років
  • Реєстрація


Заставний Ф.Д. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


Шаблій О.І. ПРО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ


Онікієнко В.В., Терещенко В.Ф., Доценко А.І. ТРУДОВІ РЕСУРСИ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ УКРАЇНСЬКОЇ РСР І ПИТАННЯ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ


Коваленко Г.М. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ТИПИ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВИТКУ


Ващенко А.Т. ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИСТЕМИ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ


Огонівський В.П. НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1897-1964 РР.)


Григорович М.В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЖИТОМИРЩИНИ (ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД)


Мохначук С.С. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Білозерова В.О. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Повітчана К.Е. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСТООБСЛУГОВУЮЧИХ ФУНКЦІЙ М. ОДЕСИ


Гнатюк Л.В., Знайдьонова Л.С., Рибачок І.М. ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ ОДЕСИ


Новгородська С.Л. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПОДІЛЛЯ


Горленко І.О. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА РОДОВИЩ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ


Ігнатенко М.Г. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧИХ ЗВ'ЯЗКІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАХІДНИХ РАЙОНІВ УРСР


Давиденко О.П. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


Садовий Я.М. РОЛЬ НОВИХ РОДОВИЩ У РОЗВИТКУ НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ


Жабіцька В.П. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Коваленко П.С. РОЗВИТОК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


Юрковський В.М. ЗМІНИ В ГЕОГРАФІЇ М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ США


Пістун М.Д. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ В ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Полоса О.І. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ І РОЗМІЩЕННІ ОСНОВНИХ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР НА ПІВДНІ УКРАЇНИ


Шапіро Л.Л. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ ПОСІВІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР НА УКРАЇНІ


Бітаєва Е.Я. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РОСЛИННИЦТВА КОЛГОСПІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Степаненко А.В. ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)


Калустьян Л.Х. ПРИМІСЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЗОНА ОДЕСИ


Мачихін Ф.М., Грабенко С.М. ГЕОГРАФІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Шийко В.В. СТРУКТУРНІ І ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ У РОСЛИННИЦТВІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Титомір В.Г. АНАЛІТИЧНІ КАРТИ В ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Гаврилюк В.С. ПРОБЛЕМИ ОСВОЄННЯ ПОЛІСЬКОЇ НИЗОВИНИ В ЗВ'ЯЗКУ З СПОРУДЖЕННЯМ ДНІПРОВСЬКО-НІМАНСЬКОГО КАНАЛУ


Ігнатенко М.Г., Жупанський Я.І. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ДЕРЖУНІВЕРСИТЕТУ (1945-1966 рр.)


 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24