Головна
  • Реєстрація

Для Авторів

Корисна інформація для авторів журналу

Вимоги до оформлення та подання статей, процедура розгляду публікацій, рекомендації, етичні зобов’язання, плата за публікацію
Детальніше..

Поточний випуск

Поточний випуск журналу у форматі .pdf

Завантажте останній випуск журналу "Економічна та соціальна географія"
Детальніше..

Стаття місяця

Кращі статті з архіву журналу 

Видатні публікації, які назавжди змінили хід суспільно-географічної думки в Україні
Детальніше..

Замовлення на статтю

Публікація статті на визначену тематику

Редакція журналу звертається до фахівців з пропозицією опублікувати статтю на визначену тематику
Детальніше..

Науковий журнал "Економічна та соціальна географія" (міжнародна назва - Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya) видається з 1966 року і висвітлює актуальні питання теорії, методології й методики суспільної географії, а також прикладні здобутки у цій галузі. Зокрема, журнал публікує статті, присвячені різноманітним аспектам економічної та соціальної географії, поведінкової географії та географії сприйняття, геодемографії, географії культури, регіоналістики та регіональної політики, екології, просторових трансформацій. Журнал вміщує також інформацію про видатних учених та педагогів, історичні пам'ятні дати, огляди та рецензії, хроніку подій.

Журнал публікує результати географічних досліджень з усього світу, приділяючи при цьому першочергову увагу географічним дослідженням території України.

Місія журналу: поширення географічних знань, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних науковців. Журнал може бути корисним для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, працівників планово-прогнозних органів, а також усіх, хто цікавиться актуальними фундаментальними і прикладними досягненнями суспільної географії.


Назва за ISSN: Ekonomìčna ta socìalʹna geografìâ

Скорочена назва за ISSN: Ekon. soc. geogr.

Редакція наполегливо рекомендує використовувати назву міжнародну назву Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya при цитуванні журналу.


Міжнародний стандартний серійний номер журналу (друкована версія): ISSN 2413-7154

Міжнародний стандартний серійний номер журналу (онлайн-версія): ISSN 2413-7553


Усі статті, починаючи з 2014 року (з випуску 69) отримують цифровий ідентифікатор DOI та індексуються у базі CrossRef.

DOI журналу: https://doi.org/10.17721/2413-7154


Журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus та включений до Index Copernicus Master List.

ICV 2016 = 53.70


Журнал було засновано як міжвідомчий науковий збірник у січні 1966 р.

Випуски 1-21 (1966-1976) та 43 (1991) публікувалися українською мовою із назвою "Економічна географія".

Випуски 22-42 (1977-1990) публікувалися російською мовою із назвою "Економічна географія".

Випуски починаючи з 44 (1992 - по теперішній час) публікуються українською мовою із назвою "Економічна та соціальна географія".


Зареєстрований Міністерством юстиції України 22 жовтня 2009 р. (наказ № 1924/15)

Постановою Президії ВАК України № 1-01/10 від 13 грудня 2000 р. включений до переліку фахових періодичних наукових видань за спеціальностями "Географічні науки". Атестовано Вищою атестаційною комісією України, Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 10 березня 2010 р. Поновлено у переліку фахових видань Атестаційною колегією МОН України, наказ МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.

Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Періодичність: двічі на рік.

 

Конференції

Конференції, що проводяться географічним ф-том КНУ та нашими партнерами. 

Хроніка

Огляди подій, що відбуваються у науковому географічному середовищі України.
Детальніше

Рецензії та огляди

Ознайомтеся з думкою фахівців про нові знакові і фундаментальні праці з суспільної географії.
Детальніше

Пам’ятні дати

Важливі події з історії української та світової суспільної географії, пам’ятні дати.
Детальніше

Наукометричні бази

Збірник ЕСГ в електронних бібліотеках, каталогах та наукометричних базах.
Детальніше

Фотогалерея

Фотозвіти конференцій, наукових семінарів, останніх подій в географічній науці.
Детальніше
 

Вимоги до оформлення

Інформація для рецензентів

Завантажте анкету рецензента: 

Видавнича етика

Поточний випуск

Контактна інформація

Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії

Тел.: 8 (044) 521-32-04,
8 (044) 521-32-24

Карта проїзду